به گزارش ایرنا، محمد عباسی این مطلب را در پاسخ به سوالی مبنی بر ایراد سازمان بازرسی کل کشور به ریاست کفاشیان بر فدراسیون فوتبال به خاطر بازنشسته بودن او مطرح کرد.

عباسی روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: قبل از برگزاری مجمع ما نامه سازمان بازرسی را به فدراسیون فوتبال دادیم و در هر حال هم ما و هم مجمع تابع قانون هستیم.

وی افزود: اگر کفاشیان بماند از او حمایت می کنیم و اگر هم نماند مجمع باید تصمیم گیری کند.

وزیر ورزش و امور جوانان با انتقاد از جوسازی برخی رسانه ها پیش از برگزاری انتخابات مجمع و ریاست فدراسیون فوتبال گفت: شاهد بودیم که این انتخابات در فضایی آرام و شفاف برگزار شد اما رسانه ها به رغم جنجال سازی بر زمان پیش از انتخابات، برگزاری مطلوب این انتخابات را به نحو مطلوب پوشش ندادند.

عباسی گفت: برخی رسانه ها این گونه القا می کردند که دولت در انتخابات مجمع فدراسیون فوتبال دخالت دارد و قصد دارد فرد خاصی را برای ریاست فدراسیون فوتبال منصوب کند اما انتخاباتی که برگزار شد نشان داد که چنین نبوده است.