به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی پنجم مرداد؛

روزنامه‌های ورزشی پنجم مرداد؛

کالدرون منتظر یک مهاجم است/ سومی بعد از ۳ قهرمانی/

سومی بعد از ۳ قهرمانی/ رزرو بلیت مونیخ برای الماس ایرانی/ کالدرون منتظر یک مهاجم است

سومی بعد از ۳ قهرمانی/ رزرو بلیت مونیخ برای الماس ایرانی/ کالدرون منتظر یک مهاجم است

سومی بعد از ۳ قهرمانی/ رزرو بلیت مونیخ برای الماس ایرانی/ کالدرون منتظر یک مهاجم است