محمدرضا يزداني خرم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: علي كفاشيان كه كارمند بازنشسته بانك بوده با تخلف در انتخابات دوره جديد فدراسيون فوتبال شركت كرده است.

وی افزود: ‌ زمانیکه کفاشیان برای انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام می‌کرد و مدارک خود را ارائه می‌داد، مگر مسئولان ورزشی قوه تشخیص نداشتند که حالا این موضوع مطرح است! اما برای این تخلف هم راه حلی وجود دارد.

یزدانی خرم تصریح کرد: شرکت بازنشستگان دولتی در انتخابات تخلف است و کفاشیان نباید در آن شرکت می‌کرد، در زمان ثبت نام هم آقایان این تخلف را نادیده گرفتند و در حال حاضر هم با اعلام نیاز به سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند این مشکل را برطرف کنند.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند برای حل مشکل کفاشیان به عنوان یک بازنشسته که رئیس فدراسیون فوتبال است، ‌ با توجه به نیاز این فدراسیون و مسئولان، مجوزی برای وی صادر کنند تا هم تخلفی صورت نگیرد و هم کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به کار خود ادامه دهد