به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهاردهم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم مرداد

معمای سید جلال/ عملیات مهم منصوریان در دبی/ اجرای قانون ۹۰ به ۱۰ در شهرآورد

معمای سید جلال/ عملیات مهم منصوریان در دبی/ اجرای قانون ۹۰ به ۱۰ در شهرآورد

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم مرداد

معمای سید جلال/ عملیات مهم منصوریان در دبی/ اجرای قانون ۹۰ به ۱۰ در شهرآورد

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهاردهم مرداد