به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پانزدهم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم مرداد

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم مرداد

روزنامه‌های ورزشی پانزدهم مرداد

وضعیت زرد در لیگ برتر/ فاجعه حقوقی در کمین پرسپولیس

وضعیت زرد در لیگ برتر/ فاجعه حقوقی در کمین پرسپولیس

وضعیت زرد در لیگ برتر/ فاجعه حقوقی در کمین پرسپولیس

وضعیت زرد در لیگ برتر/ فاجعه حقوقی در کمین پرسپولیس