سید موسی عباسی بعدازظهر پنج شنبه توانست رکورد پرس پای جهان به وزن یکهزار و صد کیلو گرم به مدت یک دقیقه و پنجاه و نه ثانیه را از آن خود کند.