به گزارش خبرگزاری اسپانیا ، در نظرخواهی روزنامه مارکا درباره برترین مربی تاریخ ۱۱۰ ساله رئال ، ویسنته دل بوسکه با کسب ۵۹.۴ درصد آرای ۷۵۸۴۴ رای دهنده برتین معرفی شد.
در دوران مربیگری او رئال برای آخرین بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، جام بین قاره ای، لیگای اسپانیا و سوپرجام اروپا شد.
پس از دل بوسکه، ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی و کنونی رئال با ۱۹.۱ درصد در رده دوم قرار دارد. رئال با مورینیو تا کنون تنها یک قهرمانی جام حذفی اسپانیا را کسب کرده است.
میکل مونیوس که دو جام قهرمانی باشگاههای اروپا و ۷ قهرمانی لیگا را برای رئال به ارمغان آورد ، با ۱۴.۵ درصد سوم و فابیو کاپلو ایتالیایی که دو قهرمانی لیگا را کسب کرده با ۳ درصد چهارم و نیز لوئیس مولونی با ۱.۷ درصد آرا پنجم شدند.