به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیستم مردادماه به رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی بیستم مرداد

روزنامه‌های ورزشی بیستم مرداد

روزنامه‌های ورزشی بیستم مرداد

ادیت جادویی/ چالش تعلیق/ افشای یک راز ۱۴ ساله/ نبرد سه گانه برای شکار امید

روزنامه‌های ورزشی بیستم مرداد

روزنامه‌های ورزشی بیستم مرداد

روزنامه‌های ورزشی بیستم مرداد