مهر: سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه پرونده انتخابات فدراسیون فوتبال را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع کرد که پیرو آن علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به این دادسرا احضار شده است. این احضار زودهنگام به این خاطر صورت گرفته که پروندههای سازمان بازرسی کل کشور با قید فوریت مورد رسیدگی قرار میگیرد.

قرار است علی کفاشیان روز شنبه در جلسه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور پیدا کند تا پیرامون حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال که به زعم سازمان بازرسی کل کشور غیرقانونی بوده، پاسخگو باشد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که علی کفاشیان در دوره چهار سال گذشته حضورش در فدراسیون فوتبال بازنشسته بود اما ظاهرا در این مدت هیچ مشکلی وجود نداشته و حالا که کفاشیان در مجمع انتخابات رای آورده، قرار است از فعالیتش در فوتبال جلوگیری شود.

در صورتیکه علی کفاشیان به هر دلیلی از فدراسیون فوتبال برود و این موضوع به گوش مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال برسد، فوتبال ایران تعلیق خواهد شد که تبعات بسیاری برای این رشته پرطرفدار خواهد داشت. کنار گذاشتن تیم ملی از مقدماتی جام جهانی و حذف سه نماینده ایران از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از جمله مهمترین تبعات این تعلیق خواهد بود.