به گزارش افکارنیوز،

با اقدامات صورت گرفته تمام بدهی های مطرح شده در کمیته تعیین وضعیت تسویه شده است. 

اخبار ورزشی_ به این ترتیب باشگاه پرسپولیس، تمام پرونده های خود در کمیته تعیین وضعیت تا این تاریخ را بسته است و از ناحیه کمیته تعیین وضعیت منعی برای ثبت اسامی بازیکنان پرسپولیس در سازمان لیگ وجود نخواهد داشت. 

نماینده باشگاه پرسپولیس به همین منظور برای دریافت کارت بازی تعدادی از بازیکنان جدید تیم راهی سازمان لیگ شده است.