به گزارش افکارنیوز،

کمیته انضباطی رأی خود را در مورد امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال سپاهان به شرح زیر صادر کرد:

اخبار ورزشی- درباره تخلف امیر قلعه‌نویی مبنی بر مطالب توهین‌آمیز نسبت به مقام رسمی و همچنین نشر اکاذیب با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله متن مصاحبه نامبرده با یکی از خبرگزاری‌ها و اظهارات ایشان در یکی از برنامه‌های تلویزیونی علیه مقامات رسمی و رکن قضایی فدراسیون فوتبال و با عنایتبه دفاعیات ابرازی که پیرامون نداشتن سوءنیت و قصد در بیان مطالب و سایر قراین موجود در پرونده تخلفات انتسابی به ایشان از سوی کمیته انضباطی محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده 71 از مقررات انضباطی به پرداخت 100 میلیون ریال با تذکر اعمال ماده 92 از این مقررات در رابطه با تخلفات احتمالی آتی محکوم می‌‌شود.

(رأی صادره قابل اجرا و ظرف مدت هفت روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است).