به گزارش افکارنیوز،

 در تیم برانکو مدافعان کناری معمولا حاشیه امنیت داشتند و در طول 4سال گذشته جز در یکی، دو مورد دیده نشد بازیکنی در این پست به‌دلیل ضعف فنی تعویض شود. کالدرون اما در این مورد هم سیاست دیگری دارد.

اخبار ورزشی- او اوایل نیمه دوم مهدی شیری را که خوب بازی نمی‌کرد از زمین بیرون برد و سیامک نعمتی را یک خط عقب کشید تا جا برای امیر روستایی باز شود؛ گرچه این بازیکن جوان برای دومین هفته پیاپی قدر موقعیت بسیار خوبی که در اختیارش قرار گرفته بود را ندانست و نمایش قابل دفاعی ارائه نداد.

به این ترتیب روشن است که در تیم کالدرون، هیچ بازیکنی درون زمین حاشیه امنیت ندارد و نمایش ضعیف می‌تواند منجر به تعویض هر مهره‌ای در هر پستی شود. برای جاافتادن موضوع، کافی است این داستان را با همه مسابقاتی که مثلا محسن ربیع‌خواه ۹۰ دقیقه بی‌ثمر در زمین باقی می‌ماند مقایسه کنید.