به گزارش افکارنیوز،

روزبه چشمی که برای عقد قرارداد بااستقلال به توافق نهایی رسیده است  مدیربرنامه های خود را به باشگاه رساند تا کارهای نهایی در مورد عقد قرارداد او انجام بشود.

اخبار ورزشی- قرار است مدیربرنامه های چشمی مذاکرات نهایی را برای عقد قرارداد با استقلال انجام بدهد و در نهایت این بازیکن بعد از ظهر قرارداد خود را امضا خواهد کرد.