به گزارش افکارنیوز،

 پس از باز شدن گیت الکترونیک خرید بلیت دیدار دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان؛ در سایت فروش بلیت بازی این دیدار، گزینه خرید بلیت توسط بانوان گذاشته شده ولی فعال نیست و این نشانه از نگاه بسیاری از کارشناسان می‌تواند شروع بسیار خوبی برای تحقق یافتن امر تلقی شود.

ورود زنان به استادیوم‌ها
ورود زنان به استادیوم‌ها