به گزارش افکارنیوز،

فرهاد مجیدی سرمربی تیم ملی امید که این روزها حسابی در تیر رس منتقدین قرار دارد، در صفحۀ اینستاگرام خود به تندی پاسخ منتقدین را داد تا با اظهار نظر و موضع رسمی خود، منتقدین را در ادامۀ مسیرش به سکوت دعوت نماید.

 

پست اینستاگرامی فرهاد مجیدی