به گزارش افکارنیوز به نقل ازسايت گل، كعبي از مشكل كليه درد رنج ميبرد و اين مشكلي است كه او در سالهاي اخير با آن دسته و پنجه نرم كرده است. كليه كعبي سنگساز است و او تا به امروز ۳بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است. كعبي دوباره درد شديدي را تحمل ميكند و با تشخيص پزشك در دو، سه روز آينده براي چهارمينبار تحت عمل جراحي قرار خواهد گرفت.