دو مربی خارجی تیم پرسپولیس برای گرفتن پروانه کار در ایران روز گذشته عازم جزیره کیش شدند و امروز مجوز کار آنها صادر شد. 

اخبار ورزشی- در حالی که قرار بود این دو مربی پرسپولیس در ساعت 15  به تهران برگردند اما پرواز آنها با تاخیر حدود یک ساعته همراه بود. 

مربیان پرسپولیس پس از این تاخیر در فرودگاه کیش ماندند تا پس از اعلام دقیق زمانم پرواز به تهران برگردند.