به گزارش افکارنیوز، حجتالله بهمنی گفت: خبرنگاری که در نشست خبری پس از بازی استقلال و راهآهن با علی دایی درگیر شده بود امروز در روابط عمومی سازمان لیگ حاضر شد و از علی دایی عذرخواهی کرد. او دایی اسطوره فوتبال ایران نامید و به خاطر رفتاری که باعث سوءتفاهم سرمربی راه آهن شد از او عذرخواهی کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان لیگ افزود: این خبرنگار همچنین از جامعه رسانهای به خاطر اتفاقی که در نشست خبری افتاد معذرت خواست. با چنین رفتاری ما کارت خبرنگاری او را که گرفته بودیم پس میدهیم.