به گزارش افکارنیوز به نقل از سايت گل، کعبي از مشکل کليه درد رنج ميبرد و اين مشکلي است که او در سالهاي اخير با آن دسته و پنجه نرم کرده است. کليه کعبي سنگساز است و او تا به امروز ۳بار تحت عمل جراحي قرار گرفته است. کعبي دوباره درد شديدي را تحمل ميکند و با تشخيص پزشک در دو، سه روز آينده براي چهارمينبار تحت عمل جراحي قرار خواهد گرفت.