به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سوم مهر ماه به رشته های مختلف ورزشی و به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی سوم مهر

روزنامه‌های ورزشی سوم مهر

روزنامه‌های ورزشی سوم مهر

خودزنیِ کیانوشِ خودمختار!/ صد رحمت به بودیمیر/ یار فغانی هم رفتنی است؟

روزنامه‌های ورزشی سوم مهر

روزنامه‌های ورزشی سوم مهر

روزنامه‌های ورزشی سوم مهر

روزنامه‌های ورزشی سوم مهر