به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ششم مهر ماه به رشته های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ششم مهر

روزنامه‌های ورزشی ششم مهر

۴۸ ساعت تا فاجعه! / پرسپولیس بی آزار صدر را به سپاهان داد

۴۸ ساعت تا فاجعه! / سفر به صدر با ۲ شوت تماشایی

۴۸ ساعت تا فاجعه! / سفر به صدر با ۲ شوت تماشایی

۴۸ ساعت تا فاجعه! / سفر به صدر با ۲ شوت تماشایی

روزنامه‌های ورزشی ششم مهر