به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفتم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی هفتم مهر

روزنامه‌های ورزشی هفتم مهر

روزنامه‌های ورزشی هفتم مهر

روزنامه‌های ورزشی هفتم مهر

روزنامه‌های ورزشی هفتم مهر

روزنامه‌های ورزشی هفتم مهر

روزنامه‌های ورزشی هفتم مهر

روزنامه‌های ورزشی هفتم مهر

شکایت منشا از تهمت‌های خطیر/ معمای علیپور/ زنگ خطر استقلال را بیدار کرد؟! / رضا قوچان نژاد در حوالی تیم ملی