به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال ,و اولین برد استقلال در لیگ برتر اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر

هِلهله پشت در‌های بسته/ آوار شهر خودرو بر سر سرخپوشان/ نجات اضطراری بدون استرا/ دسته گل کالدرون

هِلهله پشت در‌های بسته/ آوار شهر خودرو بر سر سرخپوشان/ نجات اضطراری بدون استرا/ دسته گل کالدرون

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر

روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر