به گزارش افکارنیوز به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباط، محمد مایلی کهن را به دلیل رعایت نکردن ماده ۲۳ آئین نامه کمیته انضباطی(مصاحبه با رسانه های گروهی)در روز سه شنبه ۱/۶/۹۰ احضار کرد.