به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، وزارت ورزش به منظور جلوگیری از عواقب تلخ دخالت نهادهای خارج از فوتبال در امور فدراسیون، حاضر شده بحث مجوز دولت برای ادامه کار کفاشیان را در جلسه هیات دولت مطرح کند. بر همين اساس محمد عباسی امروز در جلسه هیات دولت شرکت میکند تا با طرح اين درخواست فوتبال ايران را از خطر تعليق نجات بدهد.

در این راه البته نمایندگان مجلس هم نقش داشتهاند که با ورودشان به این ماجرا، اجازه ندادند فدراسیون فوتبال بیش از این وارد حاشیه شود. کفاشیان در دوره گذشته ریاست فدراسیون فوتبال با مجوزي كه از هيات دولت دريافت كرده به كارش ادامه داد. امروز هم عباسی مجوز دوره چهار ساله دوم او را میگیرد تا کفاشیان برای ادامه کارش در فوتبال با مشکل مواجه نشود.