به گزارش افکارنیوز،

به دنبال پیگیری یکی از طلبکاران باشگاه استقلال تهران در خصوص یک فقره چک برگشتی و صدور رای قطعی دادگاه، مطرح شده برند استقلال توقیف و کارشناس رسمی دادگستری ارزش برند را ۸ میلیارد تومان اعلام کرده است.

اخبار ورزشی- با این وجود یکی از مدیران استقلال اعلام کرد این بدهی در گذشته بود که در دوران یکی از مدیران عامل پول قرض گرفته شده و پس داده نشده است. باشگاه استقلال طلب این فرد را پرداخت نکرده تا بدین ترتیب توقیف برند باشگاه صورت بگیرد.