سرويس ورزشي افكارنيوز-تصميم وزارت ورزش و جوانان براى تبديل سه فدراسيون آمادگى جسمانى، كونگ فو و پرورش اندام و بدنسازى به انجمن و زير سايه قرار گرفتن در فدراسيون هاى ديگر در طول هـفـتـه گذشته تبعات منفى و واكنش هاى بسيارى را به همراه داشته است.

به گزارش افکارنیوز این تصمیم در حالى انجام شده که بعد از واکنش‌هاى منفى که در این رابطه صورت گرفت، وزیر ورزش و جوانان در نشست‌هاى خصوصى که با ورزشکاران و اهالى این رشته‌ها داشته است، عنوان کرده که از تصمیم گرفته شده بى‌اطلاع بوده و تصمیم توسط حمید سجادى معاون ورزش قهرمانى وزارت ورزش وجوانان اتخاذ ورسانه‌اى شده است.

طرح کوچک سازى زیرمجموعه وزارت ورزش وجوانان بعد از تصمیم بى‌نتیجه انتقال فدراسیون‌هاى ورزشى به استان‌ها صورت گرفت. این طرح دردوره ریاست على سعیدلو در سازمان تربیت بدنى مطرح گردید اما مخالفت‌هاى صورت گرفته و ارزیابى‌هاى منفى که در این خصوص به وجود آمد موجب شد تا این طرح از حد یک پیشنهاد فراتر نرود، تجربه منفى رسانه‌اى شدن یک تصمیم قبل از عملیاتى شدن آن، باعثشد تا مسوولان بلندپایه ورزش تصمیم بگیرند که طرح تبدیل چند فدراسیون به انجمن را که از سال‌ها قبل گمانه زنى‌هاى زیادى در مورد آن وجود داشته است، را تا قبل از تصویب رسانه‌اى نکنند اما مخالفت‌هاى گسترده‌اى که از سوى ورزشکاران دو رشته کونگ فو و پرورش اندام و بدنسازى صورت گرفت، این احتمال را به وجودآورده که این آیین‌نامه قبل از عملیاتى شدن ملغى اعلام شود.


بعد از اعلام رسمى خبر انحلال رسمى فدراسیون‌هاى کونگ فو، آمادگى جسمانى و پرورش اندام و بدنسازى، ورزشکاران، مربیان و افراد فعال دردو رشته کونگ فو و پرورش اندام با تجمع‌هایى سازمان یافته در مقابل وزارت ورزش به این تصمیم اعتراض کرده وهمچنین رایزنى‌هایى را بانمایندگان مجلس وافراد ذى نفوذ انجام دادند تا به هر طریق ممکن جلوى اجرایى شدن این تصمیم را بگیرند. در این میان تنها فدراسیونى که کمترین واکنش منفى را نسبت به تصمیم اتخاذ شده داشت، فدراسیون آمادگى جسمانى بود که رییس آن از زیرپوشش رفتن درهیات ورزش همگانى ابراز رضایت کرد.


اولین تاثیر تصمیم اخیر وزارت ورزش کم شدن ۳ هیات از هیات‌هاى ورزشى استان اصفهان خواهد بود وهیات‌هاى کونگ فو و پرورش اندام و بدنسازى زیرمجموعه هیات انجمن‌هاى ورزشى وهیات آمادگى جسمانى زیرمجموعه هیات ورزش‌هاى همگانى خواهند شد. از بین این ۳ هیات هیات کونگ‌فو در حال حاضر با سرپرست اداره مى‌شود و بعد از به تاخیر افتادن چندباره برگزارى مجمع انتخاباتى این هیات، عملا مجمعى برگزار نخواهد شد.


سه فدراسیون، سه انجمن شدند
دو فدراسیون منحل شده به زیر مجموعه فدراسیون انجمن هاى ورزشى تبدیل شدند تا یک فدراسیون همزمان بیشترین رشته تحت پوشش را داشته باشد.
سال گذشته که فدراسیون انجمن هاى ورزشى پا به عرصه وجود گذاشت از سوى کارشناسان دستگاه ورزش ذکر شد که این فدراسیون کنکورى براى رشته هاى ورزشى است که داعیه مدال آورى براى ایران را دارند و اگر بتوانند به اهداف مورد نظر ورزش و مدیران ورزش دست یابند آنگاه تبدیل به فدراسیون مى شوند.

در این بین برخى از فدراسیون هایى که همان ابتدا تبدیل به انجمن شدند جار و جنجال زیادى به راه انداختند، فدراسیون راگبى و کریکت اولین فدراسیون منحله بود که به انجمن تبدیل گردید و کمتر از یک سال نیز از فعالیت این انجمن تازه تاسیس مى گذرد.
زمانى که فدراسیون انجمن هاى ورزشى شکل گرفت کمتر تصور مى شد که تا این حد مسئولیت هایش سنگین باشد اما امروز که سه فدراسیون دیگر در قالب انجمن به فدراسیون فوق اضافه شده اند این فرضیه را قوت بخشیده که بازهم باید منتظر شوک هاى جدیدى به فدراسیون هاى دیگرى که مشابه این فدراسیون ها حرکت مى کنند باشیم.

با این وجود و با حضور افراد کاربلد و خبره مى بینیم که راگبى و کریکت در قالب انجمن شکل خوب و رو به جلویى گرفته و ثابت کرده که در سیستم جدید مى تواند بار دیگر به فدراسیون تبدیل شود با این تفاوت که اینبار براساس معیارى مشخص فدراسیون خواهد شد تا هم در بعد کمى و هم کیفى رشدى مناسب را نشان دهد و از این نمونه در فدراسیون انجمن ها چند رشته دیگر هم طى همین مدت کوتاه رشد خوبى نشان داده اند.


رشته هاى كونگ فو آمادگى جسمانى و ايروبيك و پرورش اندام از جمله رشته هايى بودند كه در ابتدا نيز كارشناسى لازم براى تبديل آن ها به فدراسيون صورت نگرفت واما در آن زمان در اثر يك سرى فعل و انفعالات سياسى تبديل به فدراسيون شدند و در واقع تشكيل اين فدراسيون ها،نتيجه لابى هايى بود كه برخى افراد از رييس ورزش گرفتند اما در كمتر از هفت سال مجدد راى به انحلال فدراسيون ها و تشكيل انجمن هاى سابق داده شد.