به گزارش افکار نیوز به نقل از خبرآنلاین ؛ عادل فردوسی پور برای رمزگشایی از اتفاقات فدراسیون فوتبال ، فیلم های گرفته شده همکارانش از روز مجمع را در اختیار دو کارشناس خبره این کار سپرد و جالب اینجا بود که اگرچه هر یک از این دو به طور جداگانه نوار فیلم ها را دیدند اما نوشته های شان از حرف های حمید سجادی در روز مجمع ، یکسان بوده است.

این دو کارشناس که در این کار با عادل همکاری کردند ، دو هموطن کم شنوا هستند که تحصیلات عالیه آکادمیک دارند . این دو تحصیلات شان را از همین طریق ادامه داده اند و با لب خوانی گفته های اساتید شان توانسته اند به درجات بالای تحصیلی برسند و برای خود کارشناسانی خطبه هستند. نکته جالب این بوده که این دو به دلیل اینکه صورت عزیز محمدی در تصاویر به صورت کامل مشخص نبوده است ، نتوانسته اند حرف های او را هم تشخیص بدهند.