به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نهم آبان به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه های ورزشی 9 آبان

روزنامه های ورزشی 9 آبان

روزنامه های ورزشی 9 آبان

روزنامه های ورزشی 9 آبان

روزنامه های ورزشی 9 آبان

روزنامه های ورزشی 9 آبان

روزنامه های ورزشی 9 آبان