به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی یازدهم آبان به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آبان

روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آبان