به گزارش افکارنیوز،

 پس از بروز جنجال‌های فراوان در دیدار حساس تراکتور و استقلال و سر داده شدن شعارهای سیاسی و نژادی و رقم خوردن اتفاقات تلخ و متاثر کننده، واکنش‌های بسیار تندی نسبت به آنچه که بر روی سکوهای تی‌تی‌ها رقم خورد، صورت گرفت تا کمیتۀ اخلاق رسماً وارد ماجرا شود به ارائۀ واکنش در این باره بپردازد.

اخبار ورزشی-کمیتۀ اخلاق فدراسیون فوتبال ایران، نسبت به سر داده شدن شعارهای سیاسی، قومیتی و نژادی در این دیدار جنجالی با انتشار بیانیه زیر اظهار داشت:

بیانیه کمیتۀ اخلاق

بیانیه کمیتۀ اخلاق