به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی نوزدهم آبان به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۹ آبان

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۹ آبان

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۹ آبان

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۹ آبان

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۹ آبان