استعفای خلیلی ذی حساب مالی باشگاه استقلال که مدتی پیش به مدیران این باشگاه ارائه شده بود مورد موافقت قرار گرفت.

اخبار ورزشیخلیلی نماینده وزارت ورزش و جوانان در باشگاه استقلال بود که مسئول رسیدگی به امور مالی محسوب می‌شد و به دلیل مشغله کاری تصمیم به استعفا گرفته بود.

به زودی حسینی جای او را به عنوان ذی حساب مالی در باشگاه استقلال خواهد گرفت.