به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارم آذر به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارم آذر

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارم آذر

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارم آذر

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارم آذر

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارم آذر

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارم آذر