به گزارش افکارنیوز،

 در دیدار تراکتور و نود ارومیه که بینی رضا اسدی به شدت دچار آسیب دیدگی شد  طبق نظریۀ پزشکان، باید به زیر تیع جراحان برود و مدت درمان وی حدودا یک ماه بطول خواهد انجامید تا مصطفی دنیزلی به احتمال فراوان تا پایان نیم‌فصل او را در اختیار نداشته باشد.

 

رضا اسدی
رضا اسدی

اخبار ورزشی - البته شاید به دلیل نیاز شدید تراکتور به این بازیکن، وی مجبور شود دوهفته بعد از عمل با محافظ بینی برای تی‌تی‌ها به میدان رود.