به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی یازدهم آذر به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آذر

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آذر

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آذر

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آذر

پرسپولیس از فیفا ۵ روز مهلت خواست/ علی بیران، امید ایران/ سیاوش در آتش

پرسپولیس از فیفا ۵ روز مهلت خواست/ علی بیران، امید ایران/ سیاوش در آتش

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آذر

صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی ۱۱ آذر