ناراحتی بازیکنان گرودر فورث پس از گل خوردن از بورسیا دورتموند در دقیقه ۱۲۰