به گزارش افکار نیوز به نقل از ورزش سه،ايمون زايد از روزي که به پرسپوليس آمده ۷ گل براي اين تيم زده که ۶ تاي آن حاصل دو بار هتتريک کردن در دو بازي بسيار مهم است. او معمولا يا گل نميزند يا اگر بزند به کمتر از ۳ گل قانع نيست.


واژه هتتريک سواي استفادهاي که در فوتبال از آن ميشود در لغت به معناي شعبدهبازي، چشمبندي يا چيزي در اين مايههاست. کاري که اين روزها مهاجم ايرلندي پرسپوليس انجام ميدهد دستکمي از معناي اصلي اين اصطلاح ندارد.