اخبار ورزشی-پرسپولیس در طول ماههای گذشته با مشکلات مختلفی در بخش تهاجمی تیم به ویژه نداشتن مهاجم شش دانگ رو برو بوده است.

 به گزارش افکارنیوز، از سوی دیگر برخی کارشناسان ایراداتی را به سمت راست پرسپولیس گرفته اند و گفته می شود صادق محرمی که قبلا در پسپولیس باز کرده است بمب نقل و انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل است.

از سوی دیگر گفته می شود یک مهاجم برزیلی نیز مد نظر کالدرون و پرسپولیس قرار گرفته و احتمالا با پرسپولیس قرارداد امضا کند.