باشگاه ذوب آهن قرارداد خود را با دو بازیکن نیجریه ای خود با تفاهم صورت گرفته فسخ کرد.

اخبار ورزشی - طی برگزاری جلسات متعدد طی ۲۴ ساعت گذشته در باشگاه ذوب آهن قرار داد "ایبو باکر" و "ماکائولی کریسانتوس" که از ابتدای فصل نوزدهم به باشگاه ذوب آهن پیوسته بودند، فسخ شد.

طی توافق صورت گرفته ۴۱۵ هزار دلار صرفه جویی ارزی معادل ۶ میلیارد تومان در پی داشت، که با این مبلغ می توان چند بازیکن با کیفیت را به خدمت گرفت.