به گزارش افکارنیوز، علی کریمی، بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان، درباره موضوع صعود ایران به جام جهانی، به خبر گفت: مسیر سختی برای رسیدن به جام جهانی داریم.ولی باید خیلی زحمت بکشیم. خیلی ها می گویند تیم ملی گروه ساده ای دارد اما من این اعتقاد را ندارم چون دیگر در دنیای فوتبال ، مسیر ساده ای را نداریم.

خدارا شکر که یک مربی حرفه ای داریم که هیچ تیمی را دست کم نمی گیرد. او مدام از بچه ها می خواهد که جدی باشیم.
ما حتی با مالدیو هم اگر بازی می کنیم او خیلی تاکید می کند که کسی حق دست کم گرفتن رقیبان را ندارد. این خیلی مهم است. وقتی مربی این روحیه را دارد ، باعث می شود که بچه ها هم با جدیتی بیشتر بازی کنند. در وهله دوم هم تماشاگران خوب هستند که با حمایت های شان می توانند تیم ملی را در مسیر رسیدن به جام جهانی کمک کنند. این بار باید مستقیم صعود کنیم. خیلی دوست دارم در همین سال ۹۱ کار صعود را تمام کنیم و جشنی ۸۰ میلیون نفری بگیریم.