به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم دی ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی هفدهم دی

اردوی خارجی، ممنوع! / کابوس بعدی استقلالی ها/ پهلوانی در ژرفای تاریخ/ جنگ آسیایی بر سر سهمیه

روزنامه‌های ورزشی هفدهم دی

روزنامه‌های ورزشی هفدهم دی

روزنامه‌های ورزشی هفدهم دی

روزنامه‌های ورزشی هفدهم دی

روزنامه‌های ورزشی هفدهم دی

روزنامه‌های ورزشی هفدهم دی

روزنامه‌های ورزشی هفدهم دی