دفتر ارتباطات و رسانه باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور ، شاگردان ساکت الهامی که جهت برپایی اردویی ۱۱ روزه به ترکیه سفر کرده اند، ساعتی پیش وارد شهر آنتالیا شدند.

اخبار ورزشی - این اردو جهت آمادگی بیش از پیش تراکتور در تعطیلات نیم فصل برپا شده است و تا روز ۲۹ دی ماه ادامه دارد.