به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم دی ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

استقلالی‌ها رکورددار استعفا/ کالدرون دبه کرد/ دایی به تیم ملی نزدیک شد

استقلالی‌ها رکورددار استعفا/ کالدرون دبه کرد/ دایی به تیم ملی نزدیک شد

استقلالی‌ها رکورددار استعفا/ کالدرون دبه کرد/ دایی به تیم ملی نزدیک شد

استقلالی‌ها رکورددار استعفا/ کالدرون دبه کرد/ دایی به تیم ملی نزدیک شد