به گزارش افکار نیوز به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، الکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در پیامی به مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، در گذشت مادر محسن ترکی را از سوی این کنفدراسیون به این داور بین المللی فوتبال ایران، جامعه داوری و فدراسیون فوتبال تسلیت گفت و به خاطر این درگذشت اظهار تاسف کرد.

همچنین اوگاوا رئیس دپارتمان داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در پیامی به فدراسیون فوتبال درگذشت مادر ترکی را به وی، خانوادهاش و جامعه داوری و فوتبال ایران تسلیت گفت.