به گزارش افکارنیوز،

سامی الطرابلسی، سرمربی السیلیه امروز با نشریه «العرب» قطر مصاحبه ای تفصیلی انجام داد. او در بخشی از صحبت های خود از عملکرد کریم انصاری فرد، مهاجم ملی پوش کشورمان ابراز رضایت کرد.

اخبار ورزشی- الطرابلسی درباره عملکرد لژیونرهایش، گفت: من به سیاست حفظ لژیونرها معتقدم. در این فصل بازیکنان شناخته شده و بزرگی را به خدمت گرفتیم که عملکرد خوبی را داشتند. از همان بازی اول تاکنون اگر عملکرد آنها را بررسی کنید، متوجه عملکرد خوبشان می شوید.تغییری در لژیونرهای خود نخواهیم داشت و از تمام آنها رضایت دارم. 

کریم انصاری فرد، مهاجم ملی پوش کشورمان در ابتدای فصل جاری از ناتینگهام فارست انگلیس به السیلیه قطر آمد.