به گزارش افکارنیوز،

فدراسیون فوتبال در روزهای گذشته شاهد رفت و آمد اشخاصى بوده که به نظر مى رسد جهت حضور در جلسات ویژه انتخاباتى راهى ساختمان سئول شده اند.

اخبار ورزشیحضور همزمان جمعى از مسئول فعلى و سابق فدراسیون همراه با گزینه هاى مایل به مشارکت در انتخابات و البته روساى هیات هاى فوتبال استان ها در فدراسیون نشان مى دهد با وجود استعفاى مهدى تاج و بازنشستگى حیدر بهاروند مدیران فعلى فوتبال در پایان دوره ۴ ساله قصد کناره گیرى از قدرت را ندارند و با گزینه هاى تازه وارد انتخابات پیش روى خواهند شد.

نشست مشترک یا روساى هیات ها نشان مى دهد سئول‌نشین‌ها زودتر از سایر گروه هاى احتمالى فعالیت انتخاباتى خودشان را آغاز کرده اند.