به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوازدهم بهمن ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.