به گزارش افکارنیوز،

تصاویری از سنگ هایی را می بینید که به هنگام گرم کردن سرخ ها به زمین پرتاب شد.

اخبار ورزشی- هواداران پرسپولیس بیرون از ورزشگاه و بازیکنان به هنگام گرم کردن با رفتارهای ناشایست،پرتاب سنگ و فحاشی مواجه شده اند.