به گزارش افکارنیوز،

 نشریه «استاد الدوحه» خبر داد که محمد النیل و مرتضی پورعلی گنجی دو بازیکن کلیدی العربی در دیدار اخیر تیمشان با ام صلال به خاطر مصدومیت حضور نداشتند.

اخبار ورزشیاین دو بازیکن اکنون به شرایط مطلوب رسیدند و آماده دیدار آینده العربی با الشحانیه هستند. همچنین الشنین که در بازی العربی با ام صلال به خاطر محرومیت حضور نداشت، برای این دیدار آماده بازی است.

الشحانیه در این فصل رامین رضاییان، مدافع ملی پوش کشورمان را در ترکیب خود دارد. تقابل پورعلی گنجی با رضاییان در این بازی جالب خواهد بود.